พื้นที่แบ่งปันความทุกข์ หาทางออก เข้าใจ ยอมรับ

📣กิจกรรม คลินิกรักษ์ใจ เพื่อเกื้อกูลต่อผู้ที่มีทุกข์ทางใจ ได้มีพื้นที่แบ่งปันความทุกข์ หาทางออก เข้าใจ ยอมรับ คลี่คลายได้ด้วยตนเอง
โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 
🎯เดือน มิถุนายน 2567
📥จัดวันอังคารที่ 4, 11, 18 และ 25 มิถุนายน 2567
วันละ 2 รอบๆ ละ 1 คน ให้คำปรึกษาทาง ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM
รอบที่ 1 : 13.00 – 15.00 น.
รอบที่ 2 : 15.00 – 17.00 น.
 
📥จัดวันพุธที่ 5, 12, 19 และ 26 มิถุนายน 2567
วันละ 2 รอบๆ ละ 1 คน ให้คำปรึกษาทาง ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM
รอบที่ 1 : 13.00 – 15.00 น.
รอบที่ 2 : 15.00 - 17.00 น.
 
📥จัดวันพฤหัสบดีที่ 13, 20 และ 27 มิถุนายน 2567
วันละ 2 รอบๆ ละ 1 คน ให้คำปรึกษาทาง ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM
รอบที่ 1 : 13.00 – 15.00 น.
รอบที่ 2 : 15.00 - 17.00 น.
 
🎯หมายเหตุ : งดจัดกิจกรรม 1 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 67
📥คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมทาง ONLINE :
1. สามารถใช้โปรแกรม ZOOM ได้อย่างดี
2. ผู้เข้ารับคำปรึกษาควรนั่งอยู่กับที่ สภาพแวดล้อมเงียบ เป็นส่วนตัวเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับคำปรึกษาเอง
 
📥ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : register.bia.or.th
หมายเหตุ ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) เพื่อผู้ประสานงานติดต่อกลับไปยังท่านที่สนใจลงทะเบียน ก่อนวันเข้าร่วมกิจกรรม
 
📥ติดต่อสอบถามได้ 2 ช่องทาง
1. อีเมล์ : [email protected] ( คุณกชพร)
2. ทางโทรศัพท์ : 086-128-9299 (คุณกชพร) ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. ของทุกวัน

Follow Us On

Categories