มุมชีวิตที่ต่างกัน ระหว่างตะวันตก กับ ตะวันออก

📣ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ณ สวนอุศมมูลนิธิ และผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

เนื่องในวาระ "รำลึก ๓๑ ปี วันละสังขาร ท่านอาจารย์พุทธทาส"

"เก็บเกร็ดธรรมกับสวนอุศม ครั้งที่ ๓๕"

🗓วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา ๙.๐๐๑๕.๓๐ น.

📍องค์บรรยายในกิจกรรม

🔹️ ภาคเช้า : บรรยายธรรมหัวข้อ : มุมมองชีวิตที่ต่างกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออก (ณ สวนอุศม)

โดยอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา

ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🔹️ ภาคบ่าย : บรรยายธรรมหัวข้อ "รำลึก ๓๑ ปี วันละสังขาร ท่านอาจารย์พุทธทาส" (ณ สวนอุศม)

โดย พระอาจารย์พระมหาบุญชู ฐิตปุญโญ

ช่างภาพประจำตัวพุทธทาสภิกขุ

วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Suanusom.org

🔹️สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ กรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสมุด

🍽 สวนอุศมฯ ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วม และกรุณานำกระติกน้ำส่วนตัวมาเอง เพื่อร่วมกันลดการใช้พลาสติก

🔹️การเดินทาง :

🚗รถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทางตาม Google Map ที่ลิงค์นี้

https://maps.app.goo.gl/iQ7hvcmTJ6DzuC4Y8

🚊รถไฟฟ้าสายสีเหลือง : ลงสถานีศรีอุดม และใช้ทางออก 1 (ทางออกเดียวกับ รพ.สินแพทย์) ตามรูปจากลิงค์นี้

https://www.suanusom.org/location.php

📍ออนไลน์ผ่าน Zoom

Join Zoom Meeting

https://shorturl.asia/ebYt9

Meeting ID: 861 802 5396

Passcode: 12345

☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 08-5194-4599, 06-3418-3030

#เก็บเกร็ดธรรมกับสวนอุศม #กิจกรรมสวนอุศม #สวนอุศมมูลนิธิ

Follow Us On

Categories