ตามรอยธรรม ออกกำลังใจ กับ “ดร.วิรไท สันติประภพ” 

#คุยนอกกรอบ
ร่วมหาความหมายของคำว่า "ออกกำลังใจ"
ไปกับ ดร.วิรไท สันติประภพ
ประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เพื่อหาคำตอบให้กับชีวิต
และการนำเทคโนโลยี
มาช่วยเผยแพร่คำสอนของพระอริยะสงฆ์
ให้ทุกคนเข้าถึงได้

 

 

Follow Us On

Categories