สติ Space ช่วยคนใน office ยังไง

จะดีมั้ย ถ้ามีสิ่งที่จะช่วยให้คนในออฟฟิศ หลุดพ้นจากความเครียดในการทำงานได้

  • สติ Space สื่อและกิจกรรม ที่เข้าไปดูแลหัวใจให้ชาวออฟฟิศได้รู้สึกตัวให้กลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเอง ได้มองเห็นความว้าวุ่นในใจ ความเหนื่อย ความรู้สึกเบิร์นเอาท์ หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในใจ
  • เมื่อมองเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น ก็ไม่ต้องจมกับอารมณ์เหล่านั้น เราจะค่อยๆ เกิดความสงบ มีสติ และจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย ด้วยความผ่อนคลายที่มากขึ้น
  • พร้อมเติมเต็มพลังจิตใจ สุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้น โดยไม่ต้องอิงกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
  • โดย สติ Space เรามีสื่อต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและ VDO ที่ใช้ในการเผยแพร่ทางจอดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นจอในโถงทางเข้า ในลิฟธ์ หรือในหน้าจอคอมของพนักงาน ท่ีจะช่วยเตือนให้ได้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว
  • มีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสงบสุขในใจ สร้างความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นจิบน้ำชาภาวนา การเขียนจดหมายรักถึงตัวเอง ฝึกการรับฟังเสียงในใจ ระบายสีน้ำมันดาลาเพื่อฝึกการอยู่กับปัจจุบัน ดูหนังหาแก่นธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย
อยากให้เราไปเผยแพร่สื่อ หรือจัดกิจกรรมในออฟฟิศคุณ ติดต่อได้ใน info@bia.or.th #สติspace #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #สวนโมกข์กรุงเทพ

Follow Us On

Categories