เราต่างเติบโต ผลิบาน งดงาม ในรูปแบบ และจังหวะของตัวเอง

#โอไบโทริ 桜梅桃李

ฤดูใบไม้ผลิ เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นซากุระ พลัม พีช และแอพริคอต ผลิบานเต็มต้นอย่างไรก็ดี ดอกของพันธุ์ไม้ทั้ง 4 ไม่ได้ผลิบานพร้อมกันในขณะที่ดอกของต้นหนึ่ง กำลังบานสะพรั่งอีก 3 ต้น อาจไม่มีดอกไม้ให้เห็นสักดอก

โอไบโทริ 桜梅桃李 เป็นสำนวนที่เกิดจากการนำตัวคันจิของชื่อต้นไม้ทั้ง 4 ชนิดมารวมกัน เพื่อสื่อสาส์นจากธรรมชาติ เราต่างเติบโต ผลิบาน และงดงาม ในรูปแบบ และจังหวะของตัวเอง

อย่าหาสุขหาทุกข์ สร้างสุขสร้างทุกข์จากการเปรียบเทียบเลย อย่านำตนไปเปรียบเทียบกับใคร และอย่านำใครไปเปรียบเทียบกัน เพราะเราต่างเติบโต ผลิบาน และงดงาม ในรูปแบบ และจังหวะของตัวเอง

Follow Us On

Categories