How To รู้ตัว ดูใจ

#HowToรู้ตัวดูใจ #รู้ตัว
คือ มีความรู้สึกตัวเวลาทำกิจต่าง ๆ หรือรู้ทันเวลามีอารมณ์ใด ๆ เกิดขึ้นสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ เวลาใจลอยเพราะไหลไปตามความคิดใด ๆ ก็รู้ว่าเผลอไป และกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบัน  จะเรียกว่า ทำอะไร ใจก็อยู่เต็มตื่นอยู่กับสิ่งนั้น เผลอคิดอะไร ใจก็รู้แล้ววางได้

#ดูใจ
เมื่อมีอะไรที่ไม่เป็นอย่างใจเรา เรามักจะเกิดความรู้สึกหงุดหงิด ขุ่นเคือง โมโห หรือน้อยใจ จากนั้นใจก็จะจ่อมจม
หรือถลำเข้าไปในความรู้สึกดังกล่าว เกิดความทุกข์ยิ่งขึ้น เท่านั้นไม่พอใจมักจะบ่นโวยวาย ตีโพยตีพาย หรือคร่ำครวญ ซึ่งทำให้ทุกข์มากขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ใจ ก็คือ ถอยออกมาดูความรู้สึกเหล่านั้น เรียกอีกอย่างคือ รับรู้ว่ามีอารมณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในใจ วิธีนี้เรียกอีกอย่างว่า “ดูใจ”

#รู้ตัวดูใจในชีวิตประจำวัน 

ให้ถือหลัก ตัวอยู่ไหน ใจอยู่นั่น ทำอะไร ใจก็อยู่กับสิ่งนั้น มีความคิดและอารมณ์ใด ก็หมั่นสังเกต รู้แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

#สติSpace

Follow Us On

Categories