เสวนายาใจ – ติดโซเชียลมีเดีย ไม่มีสมาธิทำงาน ทำยังไงดี?

“เสวนายาใจ” วงสนทนาเพื่อเยียวยาผู้เหนื่อยล้าในใจ ผ่านธรรมะ - ความจริงของธรรมชาติที่ได้รับการยืนยันมานานกว่า 2,600 ปี และ จิตวิทยา - ศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อทำความเข้าใจความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในช่วง 200ปีที่ผ่านมา

ADGES ADMIN · 21/11/2023

เสวนายาใจ – ติดโซเชียลมีเดีย ไม่มีสมาธิทำงาน ทำยังไงดี?

“เสวนายาใจ” วงสนทนาเพื่อเยียวยาผู้เหนื่อยล้าในใจ ผ่านธรรมะ – ความจริงของธรรมชาติที่ได้รับการยืนยันมานานกว่า 2,600 ปี และ จิตวิทยา – ศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อทำความเข้าใจความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในช่วง 200ปีที่ผ่านมา

ดำเนินรายการโดย สุนิสา สุขบุญสังข์ ร่วมด้วยพระวรท ธัมมธโร จาก วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม และ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ดร.ปรมา มุทิตาภรณ์ (Psy.D)

สำหรับครั้งนี้จะมาสนทนากันถึงคำถามที่ว่า ติดโซเชียลมีเดียมากจนไม่มีสมาธิในการทำงานจะทำยังไงดี ในมุมของจิตวิทยาและธรรมะจะมองปัญหานี้อย่างไร ติดตามได้ในรายการเสวนายาใจสัปดาห์นี้

ทุกคำถามเราจะช่วยหาคำตอบ ทุกความขัดข้อง ขุ่นเคือง เราจะเป็นกัลยาณมิตรช่วยให้ใจสบาย ส่งคำถามและระบายทุกความรู้สึกมาได้ที่

www.bia.or.th/dhamlife

About Instructor

Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson